Autor Wątek: Pierwsze pływanie po Zatoce - wnioski i spostrzeżenia  (Przeczytany 3240 razy)

Czerwiec 13, 2018, 00:59:04
Odpowiedź #15
 • *****
 • Wiadomości: 1358
  • Pruszcz Gdański
 • Akwen: Zatoka Gdańska
Pozdrawiam Jarek
Sea Ray 280/315    2 x MerCruiser 4,3 MPI 220 hp
Sea Doo Challenger 180 SE   1,5 MPI  215 hp

Czerwiec 13, 2018, 10:31:36
Odpowiedź #16
 • Starszy Sternik Motorowodny
 • *****
 • Wiadomości: 1307
 • Morski Sternik Motorowodny
  • Lublin
 • Akwen: Wody lokalne
Pływanie na Bałtyku zawsze spotko
Siedzę na zatoce od 2007 roku i kocham to miejsce

Fala? Jak wszędzie... czasem większa, czasem mniejsza. Niestety na bałtyku krótka więc potrafi być wredna
Pogoda? Jak mówią moi koledzy Norwegowie, nie ma złej pogody na pływanie, możesz być jedynie źle ubrany haha
Kurtkę zawsze mam na łajbie bo potrafi być zimno niestety

Fajnie, że ktoś zaczyna pływać w PL
Jak odbuduje łajbę to może spotkamy się w przyszłym roku na zatoce na jakiś grupowy cruising :-)

Mike,co sie stało krypie,ze wymaga odbudowy ?
Był Łuk + Wichr 30  Był Seadoo Spark 2up 60HP+ 2015
Był Seadoo Spark 2up 60HP+ 2017
Jest Seadoo Spark TRIXX 2up 90HP 2018

Czerwiec 13, 2018, 20:16:50
Odpowiedź #17
 • *****
 • Wiadomości: 1076
 • Akwen: Jeszcze nie pływam
Nic się nie stało
Krypa lata jak ta lala... z innym kolorem i innym właścicielem
Ja buduje sobie nową z pewnymi modyfikacjami  >:D

Czerwiec 14, 2018, 15:34:38
Odpowiedź #18
 • Gość
Hello. Czy ktoś chciałby się ustawić na pływanko w okolicach Pucka? Pozdrówki

Czerwiec 15, 2018, 11:07:59
Odpowiedź #19
 • *****
 • Wiadomości: 870
 • Motorowodny Sternik Morski
  • Lubelskie
 • Akwen: Morze Egejskie
Od przyszłego roku w Jastarni będzie więcej o 80 miejsc w marinie.Pomost C zostanie rozbudowany.
Również węzeł sanitarny zostanie rozbudowany i zinformatyzowany.
Taką informację otrzymałem od bosmana mariny.

Teraz po Zatoce pływa się lepiej też ze względu, że "nie ma ryby".
W związku z tym jest postawionych bardzo mało sieci.
W ub. roku  o tej porze od Kuźnicy do wyjścia na pełne morze Zatoka zastawiona była płytko postawionymi sieciami.
Lema Gen II Volvo Penta 4,3 GXI Vortec V6 228 HP

Czerwiec 18, 2018, 16:47:40
Odpowiedź #20
 • ***
 • Wiadomości: 121
  • Kępno
 • Akwen: Wody lokalne
Pomor.2013.2868
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 14
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych.
(Gdańsk, dnia 17 lipca 2013 r.)
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1502, Nr 170, poz.1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz.895, Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz.1600, Nr 249, poz.1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz.1055, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 98, poz.817, z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz.778 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r., poz. 951 i poz. 1069 oraz z 2013 r., poz. 165), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do jednostek pływających wykorzystywanych w celach sportowo - rekreacyjnych, które uprawiają żeglugę na wewnętrznych i terytorialnych wodach morskich.
2. W rozumieniu zarządzenia za jednostki pływające uważa się urządzenia pływające przeznaczone dla celów rekreacyjno - sportowych w szczególności: łodzie motorowe, łodzie żaglowe, łodzie wiosłowe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski z żaglem, skutery wodne i kiteboard (deska ze skrzydłem).
§ 2. 1. Osoby uprawiające żeglugę na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych podejmują decyzję o jej rozpoczęciu po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami pogodowymi i na własną odpowiedzialność. Osoby te zobowiązane są korzystać z jednostek pływających zgodnie z warunkami ich użytkowania.
2. Żegluga powinna odbywać się:
1)   poza akwenami zamkniętymi dla żeglugi, oznakowanymi kąpieliskami i akwenami szkoleniowymi;
2)   w strefie pływania odległej od linii brzegu nie mniej niż 0,1 Mm dla jednostek o napędzie mechanicznym.
3. Żegluga po wodach portowych i torach wodnych jednostkami rekreacyjno-sportowymi może odbywać się tylko wówczas, gdy nie ma innej możliwości dopłynięcia do miejsca przeznaczenia, przy czym przejście to powinno odbywać się najkrótszą trasą i zgodnie z przepisami portowymi, z zachowaniem należytej ostrożności.
4. Odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek pływających o napędzie mechanicznym pobranych z wypożyczalni sprzętu pływającego znajdujących się na brzegu morskim (plaża) może odbywać się po specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych pasach ruchu, które łączą plażę ze strefą pływania. Ich szerokość powinna wynosić minimum 25 m. Na pasach tych w odległości do 50 m od linii brzegu należy poruszać się z minimalną sterowną szybkością.
5. Lokalizacja i sposób oznakowania akwenów szkoleniowych oraz pasów ruchu łączących plażę ze strefą pływania wymaga uzgodnienia z najbliższym kapitanem (bosmanem) portu.
6. Zakazuje się wodowania jednostek pływających transportowanych pojazdami mechanicznymi w miejscach do tego nie wyznaczonych.
§ 3. Zabrania się:
1)   prowadzenia jednostek pływających przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka,
2)   używania do żeglugi jednostek pływających technicznie niesprawnych,
3)   używania, do żeglugi jednostek pływających bez przypisanego wyposażenia w sprzęt ratunkowy i sygnalizacyjny,
4)   zbliżania na odległość mniejszą niż 50 m do statków morskich stojących na kotwicy, torów wodnych dla statków morskich, statków morskich w ruchu, kąpiących się ludzi, wystawionego sprzętu rybackiego, znaków nawigacyjnych oraz miejsc zabronionych dla żeglugi,
5)   holowania przez skutery wodne jednostek pływających i powietrznych,
6)   umieszczenia dzieci przed kierującym skuterem wodnym.
§ 4. Traci moc zarządzenie porządkowe Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki pływające o długości do 5 m oraz niezatapialne jednostki pływające o długości od 5-8 m (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28, poz. 695, z 2007 r. Nr 129, poz. 2334 i Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 57, poz. 890 z 2007 r. Nr 115, poz. 1645).
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2013 r. i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeń wywieszonych w kapitanatach portów, bosmanatach portów i w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni oraz podlega podaniu do wiadomości w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.Czerwiec 18, 2018, 17:10:22
Odpowiedź #21
 • ***
 • Wiadomości: 110
  • warszawa
 • Akwen: Jeszcze nie pływam