Skocz do zawartości

Kajakiem przez ATLANTYK


Mariusz
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

 • 1 miesiąc temu...
 • 1 miesiąc temu...
 • 4 tygodnie później...

W weckend 30maj-1czerw  w Trzebierzy odbędzie się impreza na rozpoczęcie sezonu 2014.

Najważniejszym punktem tej wodniackiej imprezy będzie

POWITANIE NAJSŁYNNIEJSZEGO KAJAKARZA

P. ALEKSANDRA DOBY.

My wypływamy do Trzebierzy już w czwartek,myślę że może być ciasno w porcie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...
 • 5 miesięcy temu...
 • 3 tygodnie później...
 • 1 miesiąc temu...
 • 2 tygodnie później...
 • 2 tygodnie później...

Trzymaliśmy kciuki, głosowaliśmy i Olek wygrał!!!! Brawo !!!!

 

Aleksander Doba został Podróżnikiem Roku 2015 National Geographic!

 

Alek­san­der Doba, 68-let­ni autor naj­dłuż­szej prze­pra­wy ka­ja­ko­wej przez Atlan­tyk, zwy­cię­żył mię­dzy­na­ro­do­wy ple­bi­scyt pu­blicz­no­ści na po­dróż­ni­ka roku 2015 "Na­tio­nal Geo­gra­phic Pe­ople’s Cho­ice Ad­ven­tu­rer of the Year". W gło­so­wa­niu na stro­nie ame­ry­kań­skiej edy­cji ma­ga­zy­nu Na­tio­nal Geo­gra­phic od­da­no re­kor­do­wą licz­bę ponad pół mi­lio­na gło­sów.

 

http://ocdn.eu/images/pulscms/YjE7MDQsMSw2NCw0MWUsMjUwOzA2LDMyMCwxYzI_/b81e5c7f640bf717d175a58929593c0a.jpg

 

To dzięki plebiscytowi National Geographic dowiedziałem się, jak wielu mam znajomych i nieznajomych przyjaciół na całym świecie, których zafascynował samotny 67-latek w kajaku na wielkim oceanie. Jestem tym wyróżnieniem wzruszony i jest to dla mnie ogromny zaszczyt – mówi o swoim sukcesie Aleksander Doba.

 

Aleksander Doba został wybrany spośród dziesięciu nominowanych, których wyprawy i przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony przyrody, pomocy humanitarnej i sportu zyskały w ubiegłym roku największe uznanie.

 

 

- To dzię­ki ple­bi­scy­to­wi Na­tio­nal Geo­gra­phic do­wie­dzia­łem się, jak wielu mam zna­jo­mych i nie­zna­jo­mych przy­ja­ciół na całym świe­cie, któ­rych za­fa­scy­no­wał sa­mot­ny 67-la­tek w ka­ja­ku na wiel­kim oce­anie. Je­stem tym wy­róż­nie­niem wzru­szo­ny i jest to dla mnie ogrom­ny za­szczyt – mówi o swoim suk­ce­sie Alek­san­der Doba.

 

Alek­san­der Doba zo­stał wy­bra­ny spo­śród dzie­się­ciu no­mi­no­wa­nych, któ­rych wy­pra­wy i przed­się­wzię­cia w dzie­dzi­nie ochro­ny przy­ro­dy, po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej i spor­tu zy­ska­ły w ubie­głym roku naj­więk­sze uzna­nie.

Aleksander "Olek" Doba został Podróżnikiem Roku 2015 National Geographic! Aleksander "Olek" Doba został Podróżnikiem Roku 2015 National Geographic! Foto: Nicola Muirhead / National Geographic

 

Doba spę­dził ponad sześć mie­się­cy wio­słu­jąc przez Atlan­tyk i po­ko­nu­jąc trasę ponad 12 tys. ki­lo­me­trów, czyli śred­nio 48 km dzien­nie. Doba jest je­dy­nym czło­wie­kiem, który sa­mot­nie, dzię­ki sile wła­snych rąk i bez żad­ne­go wspar­cia prze­pły­nął ka­ja­kiem przez Atlan­tyk, od jed­ne­go kon­ty­nen­tu do dru­gie­go.

 

Ka­ja­karz wy­ru­szył w drogę na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka 2013 roku z por­tu­gal­skiej Li­zbo­ny, a za­koń­czył ją w New Smyr­na Beach na Flo­ry­dzie w kwiet­niu 2014 roku. Jego pier­wot­ny plan za­kła­dał prze­pły­nię­cie 8690 km, ale burze i awa­rie sprzę­tu zmu­si­ły go do wy­dłu­że­nia trasy. Po­dróż­nik, obec­nie 68-la­tek, ka­ja­kiem pływa od 34 lat. Ma też za sobą inną ka­ja­ko­wą po­dróż przez Atlan­tyk: z Afry­ki do Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej, którą prze­był w la­tach 2010-2011.

 

http://ocdn.eu/images/pulscms/NWQ7MDMsMjZjLDAsMCwxOzAzLDAsMjU4LDAsMQ__/5b6c0c3bf1d64bbe8d2fb23f992bbbaa.jpg

 

Każda z nominowanych osób ma w sobie gen przygody i z pasją spełnia swoje marzenia, na nowo definiując możliwości ludzkiego ciała i ducha – mówi Mary Anne Potts, Dyrektor Wydawnicza National Geographic Adventure. – To, że wyprawa Aleksandra Doby poruszyła tak wiele osób świadczy o tym, że w plebiscycie zwyciężyły doświadczenie i mądrość życiowa. Doba przypomniał nam wszystkim, że niezależnie od wieku, życie powinno być dla nas wielką przygodą.

 

Doba był jedynym Polakiem nominowanym w plebiscycie 2015 Adventurer of the Year. Wśród pozostałych nominowanych są między innymi Tommy Caldwell, który niedawno dokonał pierwszego wolnego wejścia na Dawn Wall na El Capitan w Parku Narodowym Yosemite oraz Will Gadd, który w styczniu przeleciał na paralotni nad zamarzniętym wodospadem Niagara.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 miesiąc temu...

:o nie słyszałem o tej wyprawie wcześniej...

gdyby ktoś mi teraz pokazał taki zestaw gadżetów i powiedział że mają wariata, co z tym popłynie przez Atlantyk, to bym spojrzał na niego i pożegnalnym wzrokiem powiedział "cześć"  >:D

 

bardzo ciekawe jest to że ludzie mający "żelazne porcje żywnościowe" umierali na tych tratwach ratunkowych.

przypomniały mi sie od razu akcje, na niejednym ze strajków "głodowych" w Polsce. Zdarzały sie sytuacje że wiele osób po kilku godzinach już były w złym stanie i musiało pogotowie interweniować...

 

jak już widać psychika i nastawienie potrafi zdziałać wiecej niż można byłoby sobie wyobrazić...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

×
×
 • Dodaj nową pozycję...