Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 8 9 [10]
91
Skutery wodne / Odp: Tankowanie skutera
« Ostatnia wiadomość wysłana przez MrZibi dnia Czerwiec 18, 2018, 17:13:02 »
No to albo tam i nazad albo 250 zeta i też tam i nazad ale tylko z kanistrem :D
92
Bałtyk i Zatoka Gdańska / Odp: Pierwsze pływanie po Zatoce - wnioski i spostrzeżenia
« Ostatnia wiadomość wysłana przez MrZibi dnia Czerwiec 18, 2018, 17:10:22 »
 No i  ???
93
Europa i Świat / Odp: Cigacice SCHWERIN - Pętla
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marcin.j dnia Czerwiec 18, 2018, 17:08:18 »
Pięknie  8)
94
Budowa, remont, modernizacja łodzi / Odp: Remoncik kabinówki
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marcin.j dnia Czerwiec 18, 2018, 16:49:17 »
Dzięki koledzy :D
Wykładziny brak właśnie tocze batalie bo jeden na urlopie ,drugi nie wie o co chodzi ,
ot producent wykladzin Nowita Zielona Góra fabryka znana i lubiana i inne Nana Nana, a wykladziny ściągają z Belgi k.... ich mać  >:(
95
Bałtyk i Zatoka Gdańska / Odp: Pierwsze pływanie po Zatoce - wnioski i spostrzeżenia
« Ostatnia wiadomość wysłana przez edisoniras dnia Czerwiec 18, 2018, 16:47:40 »
Pomor.2013.2868
ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 14
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych.
(Gdańsk, dnia 17 lipca 2013 r.)
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1502, Nr 170, poz.1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz.895, Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz.1600, Nr 249, poz.1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz.1055, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 98, poz.817, z 2011 r. Nr 32, poz.159, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz.778 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r., poz. 951 i poz. 1069 oraz z 2013 r., poz. 165), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do jednostek pływających wykorzystywanych w celach sportowo - rekreacyjnych, które uprawiają żeglugę na wewnętrznych i terytorialnych wodach morskich.
2. W rozumieniu zarządzenia za jednostki pływające uważa się urządzenia pływające przeznaczone dla celów rekreacyjno - sportowych w szczególności: łodzie motorowe, łodzie żaglowe, łodzie wiosłowe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski z żaglem, skutery wodne i kiteboard (deska ze skrzydłem).
§ 2. 1. Osoby uprawiające żeglugę na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych podejmują decyzję o jej rozpoczęciu po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami pogodowymi i na własną odpowiedzialność. Osoby te zobowiązane są korzystać z jednostek pływających zgodnie z warunkami ich użytkowania.
2. Żegluga powinna odbywać się:
1)   poza akwenami zamkniętymi dla żeglugi, oznakowanymi kąpieliskami i akwenami szkoleniowymi;
2)   w strefie pływania odległej od linii brzegu nie mniej niż 0,1 Mm dla jednostek o napędzie mechanicznym.
3. Żegluga po wodach portowych i torach wodnych jednostkami rekreacyjno-sportowymi może odbywać się tylko wówczas, gdy nie ma innej możliwości dopłynięcia do miejsca przeznaczenia, przy czym przejście to powinno odbywać się najkrótszą trasą i zgodnie z przepisami portowymi, z zachowaniem należytej ostrożności.
4. Odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek pływających o napędzie mechanicznym pobranych z wypożyczalni sprzętu pływającego znajdujących się na brzegu morskim (plaża) może odbywać się po specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych pasach ruchu, które łączą plażę ze strefą pływania. Ich szerokość powinna wynosić minimum 25 m. Na pasach tych w odległości do 50 m od linii brzegu należy poruszać się z minimalną sterowną szybkością.
5. Lokalizacja i sposób oznakowania akwenów szkoleniowych oraz pasów ruchu łączących plażę ze strefą pływania wymaga uzgodnienia z najbliższym kapitanem (bosmanem) portu.
6. Zakazuje się wodowania jednostek pływających transportowanych pojazdami mechanicznymi w miejscach do tego nie wyznaczonych.
§ 3. Zabrania się:
1)   prowadzenia jednostek pływających przez osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub podobnie działającego środka,
2)   używania do żeglugi jednostek pływających technicznie niesprawnych,
3)   używania, do żeglugi jednostek pływających bez przypisanego wyposażenia w sprzęt ratunkowy i sygnalizacyjny,
4)   zbliżania na odległość mniejszą niż 50 m do statków morskich stojących na kotwicy, torów wodnych dla statków morskich, statków morskich w ruchu, kąpiących się ludzi, wystawionego sprzętu rybackiego, znaków nawigacyjnych oraz miejsc zabronionych dla żeglugi,
5)   holowania przez skutery wodne jednostek pływających i powietrznych,
6)   umieszczenia dzieci przed kierującym skuterem wodnym.
§ 4. Traci moc zarządzenie porządkowe Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki pływające o długości do 5 m oraz niezatapialne jednostki pływające o długości od 5-8 m (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28, poz. 695, z 2007 r. Nr 129, poz. 2334 i Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 57, poz. 890 z 2007 r. Nr 115, poz. 1645).
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2013 r. i podlega opublikowaniu w drodze obwieszczeń wywieszonych w kapitanatach portów, bosmanatach portów i w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni oraz podlega podaniu do wiadomości w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.


96
Skutery wodne / Odp: Tankowanie skutera
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pk1pawel dnia Czerwiec 18, 2018, 15:33:15 »
Faktycznie nie głupie rozwiązanie ale 250 zl za kanister kiedy ja płacilem za swoje po 25 za szt to jednak cena X 10 ...

więc pozostaje lejek z PET 2,5L proponuję PEPSI..
i jeszcze trzeba doliczyć ostrze od tapeciaka aby obciąć :)  (nie skaleczyć się)
97
Skutery wodne / Odp: Tankowanie skutera
« Ostatnia wiadomość wysłana przez knam@onet.pl dnia Czerwiec 18, 2018, 15:30:52 »
Faktycznie nie głupie rozwiązanie ale 250 zl za kanister kiedy ja płacilem za swoje po 25 za szt to jednak cena X 10 ...
98
Skutery wodne / Odp: Tankowanie skutera
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pk1pawel dnia Czerwiec 18, 2018, 15:12:04 »
http://allegro.pl/kanister-szybkiego-tankowania-fuel-jug-20l-cross-i7409825091.html#thumb/3

http://allegro.pl/tuff-jug-kanister-do-szybkiego-tankowania-20-l-i7390552784.html

http://allegro.pl/tuff-jug-kanister-do-szybkiego-tankowania-20-l-i7403599183.html

powyższe posiadają "samozamykacz" więc nawet przewrócenie wypływem w dół nie podojuje jeszcze wypływu - dopiero nacisk pierścieniem lejka o krawędzie wlewu paliwa powoduje wypływ paliwa
nie tanie ale albo akwarium...albo rybki..
99
Skutery wodne / Odp: Paliwo do Skutrów i Temperatura
« Ostatnia wiadomość wysłana przez seteman dnia Czerwiec 18, 2018, 15:06:05 »
Chyba ten mój ma zabezpieczenie ze dopoki sie nie rozgrzeje nie otworzy przepustnicy na maksa

a może PH wody jest nieodpowiednie ? i też ma takie zabezpieczenie :)

 ;D 8)
100
Skutery wodne / Odp: Paliwo do Skutrów i Temperatura
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mateusz0000 dnia Czerwiec 18, 2018, 14:51:51 »
Będę w niedziele na zegrzu to zobaczę czy wszystko jest ok
Strony: 1 ... 8 9 [10]