Skocz do zawartości

gaśnica na łodzi motorowej <3,5m ?


Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich,

 

wczoraj podpłyneli do mnie policjanci i zapytali o gaśnicę. Nie miałem, powiedziałem że zaraz wrócę do samochodu i wezmę ją na pokład, skończyło się na pouczeniu. Po powrocie do domu, zacząłem szukać szczegółowych wymagań gaśnic i znalazłem:

"§ 12. 1. Statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice...

§ 8.7. Statek o długości równej lub mniejszej niż 20 m, inny niż pchacz, holownik i lodołamacz, powinien być wyposażony w gaśnice proszkowe o wielkości napełniania 2 kg.

§ 13. Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:

1) o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m;

2) bez napędu mechanicznego.

"

Wygląda na to że na pontonie 3,2m jednak nie muszę mieć 2kg gaśnicy.

Jakie macie doświadczenie w tym temacie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ano sam sobie znalazłeś odpowiedź.

Musisz wiedzieć - bo policja najczęściej słyszała , dokładnie nie wie ale chętnie by mandacik i swoją wyższość wykazała.

Zawsze pytaj grzecznie i uprzejmie że chciałbyś wiedzieć jaki konkretnie przepis tego wymaga bo w takim razie musisz sie poduczyć :-)

w 90 % przypadków okazuje się że nie wiedzą jaki przepis, jaki paragraf i jaki punkt. Wiedzą że statek musi mieć :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gaśnica ma być tam gdzie jest potrzebna  :) co do kontroli to liczy się sztuka Policja nie jest od sprawdzania czy gaśnica jest ważna czy ma atest itp od tego jest straż  :)

Statki od 3,5m do 4m

Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg  :)

  poniżej 50kW – 1szt

  od 50kW do 100kW – 2szt

  powyżej 100kW – 3szt

 

  długości kadłuba powyżej 10 m do 15 m:

  poniżej 50kW – 2 szt

  od 50kW do 100kW – 3 szt

  powyżej 100kW – 4 szt

 

  długość kadłuba powyżej 15 m do 20 m:

  poniżej 50kW – 3 szt

  od 50kW do 100kW – 4 szt

  powyżej 100kW – 5 szt

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gaśnica ma być tam gdzie jest potrzebna  :) co do kontroli to liczy się sztuka Policja nie jest od sprawdzania czy gaśnica jest ważna czy ma atest itp od tego jest straż  :)

Statki od 3,5m do 4m

Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg  :)

  poniżej 50kW – 1szt

  od 50kW do 100kW – 2szt

  powyżej 100kW – 3szt

 

  długości kadłuba powyżej 10 m do 15 m:

  poniżej 50kW – 2 szt

  od 50kW do 100kW – 3 szt

  powyżej 100kW – 4 szt

 

  długość kadłuba powyżej 15 m do 20 m:

  poniżej 50kW – 3 szt

  od 50kW do 100kW – 4 szt

  powyżej 100kW – 5 szt

a gdzie zniknęły łodzie  od 4m do 10m ???

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

.

§ 13. Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:

1) o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m;

2) bez napędu mechanicznego.

"

 

Jeśli ponton posiada napęd mechaniczny to powinienes miec gasnice

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gaśnica ma być tam gdzie jest potrzebna  :) co do kontroli to liczy się sztuka Policja nie jest od sprawdzania czy gaśnica jest ważna czy ma atest itp od tego jest straż  :)

Statki od 3,5m do 4m

Gaśnice proszkowe ABC o wielkości napełnienia 2kg  :)

  poniżej 50kW – 1szt

  od 50kW do 100kW – 2szt

  powyżej 100kW – 3szt

 

  długości kadłuba powyżej 10 m do 15 m:

  poniżej 50kW – 2 szt

  od 50kW do 100kW – 3 szt

  powyżej 100kW – 4 szt

 

  długość kadłuba powyżej 15 m do 20 m:

  poniżej 50kW – 3 szt

  od 50kW do 100kW – 4 szt

  powyżej 100kW – 5 szt

a gdzie zniknęły łodzie  od 4m do 10m ???

 

 

https://www.bombram.com/blog/obowiazkowe-wyposazenie-lodzi-motorowej/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

§ 13. Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:

1) o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5 m;

2) bez napędu mechanicznego.

"

 

Na wiosełkach nie musisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 miesięcy temu...

wczoraj podpłyneli do mnie policjanci i zapytali o gaśnicę. Nie miałem,(...)

Wygląda na to że na pontonie 3,2m jednak nie muszę mieć 2kg gaśnicy.

 

Która ustawa reguluje wyposażenie łodzi? Gdzie znajdę aktualną wersję? (...)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia_Kliknij

 

§  1.Rozporządzenie określa:

1)wymagania w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń, wyposażenia i właściwości manewrowych oraz dotyczące ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem;

(...)

§  2.Wyposażenie statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego określają odrębne przepisy.

 

§  8.

1.Statek powinien być wyposażony w łodzie ratunkowe lub towarzyszące, tratwy ratunkowe lub pływaki ratunkowe, zwane dalej "zbiorowymi środkami ratunkowymi", o nośności odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku.

 

2.Wymóg wyposażenia w środki, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy:

 

1)małych statków o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem małych statków o napędzie mechanicznym o długości powyżej 12 m, uprawiających żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego;

 

2)statków niezatapialnych z wypełnionymi komorami wypornościowymi;

 

3)statków na stałe zacumowanych do nabrzeża;

 

4)statków uprawiających żeglugę wyłącznie po kanałach;

 

5)statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

 

§  12.

1.Statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od jego wielkości, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych i wyposażenia stwarzającego zagrożenie pożarowe. (...)

 

§  13.Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:

1) o długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5 m;

2) bez napędu mechanicznego.

 

§  14.Na statku, z wyjątkiem statku przeznaczonego wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji, powinno znajdować się oprócz gaśnic, o których mowa w § 12 ust. 2, następujące wyposażenie gaśnicze:

1)wiadro metalowe o pojemności około 10 l z linką - na pokładzie - 1 szt.;

2)koc gaśniczy:

a)w siłowni, w której przebywa stale załoga - 1 szt.,

b)w kuchni - 1 szt.;

3)łom i topór - na statku o długości powyżej 15 m, przy wejściu do zamykanych pomieszczeń mieszkalnych - 1 kpl.;

4)toporek strażacki - na statku o długości do 15 m, przy wejściu do pomieszczeń mieszkalnych - 1 szt.;

5)rękawice ognioochronne - w maszynowni i sterówce.

 

§  17.

1.Statek, z wyjątkiem statku przeznaczonego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, powinien być wyposażony w następujący sprzęt nawigacyjny:

1)na pchaczu, holowniku lub innym statku o długości 20 m i większej - zapasowe światła do sygnalizacji nocnej na postoju, z niezależnym zasilaniem;

2)lornetkę - minimum 7 x 50;

3)megafon lub tubę głosową.

 

2.Statek uprawiający żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego powinien być wyposażony w kompas magnetyczny z aktualną tabelą dewiacji.

 

(...)

 

4.Statek uprawiający żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego powinien być wyposażony w:

* mapy,

* locje,

* spisy świateł

* przepisy portowe

lub wyciągi z tych pomocy nawigacyjnych dotyczące akwenu, na którym ma być uprawiana żegluga.

 

§  18.Statek, z zastrzeżeniem § 19, powinien być wyposażony w następujący sprzęt pokładowy:

1)kładka z relingiem, o szerokości nie mniejszej niż 0,6 m i długości nie mniejszej niż 4,0 m - na statku o długości 20 m i większej; dla mniejszych statków dopuszcza się krótszą kładkę;

2)tyczka do sondowania lub sonda ręczna, lub inny odpowiedni przyrząd do pomiaru głębokości;

3)odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku;

4)bosak;

5)latarka wodoszczelna;

6)rzutka do podawania lin;

7)apteczka pierwszej pomocy;

8)plansza zawierająca treść opisową i graficzną na temat reanimacji i ratowania tonącego umieszczona w ogólnodostępnym i widocznym miejscu;

9)plaster awaryjny oraz inne wyposażenie do zatrzymania przecieku w zależności od rodzaju i kadłuba statku - dotyczy pchacza, holownika i innego statku o długości kadłuba 20 m i większej;

10)trap burtowy lub drabinka burtowa - dotyczy statku o wolnej burcie większej niż 1,5 m przy minimalnym zanurzeniu.

 

§  19.

1.Statek przeznaczony wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji powinien być wyposażony w następujący sprzęt pokładowy:

1)odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku;

2)bosak;

3)apteczka pierwszej pomocy.

 

2.Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5 m.

 

3.Skuter wodny powinien być wyposażony w zrywkę umożliwiającą awaryjne wyłączenie silnika.

 

Należy zwrócić uwagę na dodatkowe wyposazenie gdy pływamy po morskich wodach wewnetrznych i morzu - z jurysdykcja Dyrektora Urzędu Morskiego. W szczególnosci - zgodnie z locją/mapą dla Gdańska i okolic Wisła Śmiała oraz część Wisły Martwej od "skrzyzowania" ze Śmiałą w stronę Gdańska czy też Motława należą do jurysdykcji Urzędu Morskiego.

 

w § 13 pomiędzy punktami 1) i 2) należy w domyśle dodać "lub" a nie "i".  Wtedy przepisy dotyczące między innymi gaśnicy nie dotyczą każdego statku=łodzi o długości mniejszej niż 3,5m - ale tylko motorowych do 3,5m_patrz pkt 1).

 

Nie dotyczą również każdego obiektu pływajacego napędzanego siłą mieśni_patrz pkt 2).

 

§  13.Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:

1) o długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5 m;

2) bez napędu mechanicznego.

 

To rozporzadzenie nie mówi nic o kamizelkach ratunkowych ...  ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

... ile kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych:

 

Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. - w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej_kliknij

 

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki zachowania bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

 

§ 2. 1. Statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub

dokumencie bezpieczeństwa statku.

 

2. W przypadku gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony

w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających.

 

§ 5. Osoba nieumiejąca pływać w czasie przebywania na statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową lub środek

asekuracyjny.

 

PS: Moim zdaniem dla nieumiejących pływać powinno się stosować kamizelki/pasy ratunkowe (z kołnierzem). Asekuracyjna takiej osobie nie pomoże.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I... taka ciekawostka - "gniot" legislacyjny...

 

Wyposażenie na wodach morskich. Chociaż poniższe Rozporządzenie dotyczy jachtów morskich i wyłączono spod niego np rowery wodne czy inne jachty, gdy pływają do 2 Mm od brzegu - ale nie wyłączono łodzi motorowych i wiosłowych oraz pontonów motorowych. A dotyczy to przecież takich akwenów jak Zatoki Gdańskiej, Zalewu Szczecińskiego czy strefy przybrzeznej Morza Bałtyckiego...

 

Ciekawe, co ?  ;)

 

Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. - w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie_kliknij

 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi jachtów morskich, w zależności od ich długości

oraz rejonu pływania.

 

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

 

1) jachtów regatowych, rozumianych jako jachty morskie przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa

bandery jachtu oraz wiosłowych łodzi regatowych, uczestniczących w treningach lub regatach na wodach morskich, na

akwenach znajdujących się pod stałą obserwacją i osłoną ratowniczą;

 

2) rowerów wodnych, kajaków, desek z żaglem, pontonów pneumatycznych bez napędu, bez względu na wielkość, oraz

innych podobnych jednostek pływających o długości do 5 m, uprawiających żeglugę tylko w porze dziennej, rozumianej

jako okres od wschodu do zachodu Słońca, na polskich obszarach morskich w odległości do 2 mil morskich od linii

brzegu morskiego;

 

3) jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m, które dobrowolnie nie poddały się inspekcji;

 

4) skuterów używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

 

2. Do skuterów używanych w celach, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie

morskim, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się przepisy dotyczące przeglądów technicznych.

 

Dla przykładu z załącznika do Rozporządzenia cytuję wyposażenie dla Rejonu nr 1 (osłoniety) i Nr 2 (przybrzezny)... Zatoki Gdańskiej, Zalewu Szczecińskiego,Morza Bałtyckiego"

 

2) Jacht w Rejonie T, 1 i 2 (żegludze na akwenach treningowych, osłoniętej i przybrzeżnej) powinien posiadać:

a) dwa koła ratunkowe, w tym jedno zaopatrzone w pławkę świetlną i tyczkę z flagą oraz drugie w linkę ratunkową,

b) pasy/kamizelki ratunkowe dla każdej z osób znajdujących się na jachcie,

c) pneumatyczne tratwy ratunkowe , mogące pomieścić wszystkie osoby znajdujące się na jachcie; ;

(...)

3) Jacht w Rejonie 2 (żegludze przybrzeżnej) powinien być wyposażony co najmniej w radiotelefon VHF;

 

Wynikałoby z tego, że łodzie wiosłowe i motorowodne oraz pontony motorowodne powinny załadować na siebie ww ładunek  ;)

 

Ale nieeeee ! Bo przecież młodsze o 3 lata Rozporządzenie z 2010 o którym pisałem tutaj_kliknij wyłącza część statków spod tego wymogu:

 

§  8.

1.Statek powinien być wyposażony w łodzie ratunkowe lub towarzyszące, tratwy ratunkowe lub pływaki ratunkowe, zwane dalej "zbiorowymi środkami ratunkowymi", o nośności odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku.

 

2.Wymóg wyposażenia w środki, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy:

 

1)małych statków o napędzie mechanicznym, z wyjątkiem małych statków o napędzie mechanicznym o długości powyżej 12 m, uprawiających żeglugę na wodach administrowanych przez dyrektora urzędu morskiego;

 

2)statków niezatapialnych z wypełnionymi komorami wypornościowymi;

 

3)statków na stałe zacumowanych do nabrzeża;

 

4)statków uprawiających żeglugę wyłącznie po kanałach;

 

5)statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gnioty były i są , ale życie swoje , już nieraz był podnoszony ten problem , jeśli posiadamy jednostkę rekreacyjną do 15m to spokojnie pływamy , widzę że jesteś z Trójmiasta i co  , czy miałeś kiedyś kontrole na zatoce lub wodach portowych kiedy sprawdzano ci wyposażenie ?

Ja nigdy tylko patent , i to nie istotne kto i gdzie  kontrole robił , a pływam od czasów kiedy mieliśmy jeszcze  milicje  ;)  :D .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...) widzę że jesteś z Trójmiasta i co  , czy miałeś kiedyś kontrole na zatoce lub wodach portowych kiedy sprawdzano ci wyposażenie ? (...)

 

Tak, na wysokości Jantara/Mikoszewa na Zatoce - w tym miejscu sa jeszcze wewnętrzne wody morskie - szalała Straż Graniczna i po dłuższym czasie podpłynęli do mnie i sprawdzali czy nie mam sprzętu do łowienia ryb oraz pytali o kompas (miałem  ;)) - to było latem ub. roku  ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...