Autor Wątek: Jakie obowiązkowe wyposażenie pontonu ?  (Przeczytany 40668 razy)

Marzec 06, 2014, 09:33:26
Odpowiedź #45
Dot. Kamizelek/Pasów Ratunkowych

Zgodnie z Konwencją SOLAS (III/7, 2.1) dla każdej osoby znajdującej się na statku należy zapewnić pas ratunkowy odpowiadający wymaganiom Międzynarodowego Kodeksu Środków Ratunkowych LSA (2.2.1 lub 2.2.2). Od 1 lipca 2010 weszły w życie dwie Rezolucje IMO: MSC.200(80) i MSC.207(81) zawierające nowe wymagania techniczne dla pasów ratunkowych. Oferowane przez nas pasy ratunkowe spełniają wymagania tych Rezolucji. Zgodnie z nowymi przepisami na statkach muszą znajdować się również pasy ratunkowe dla osób z nadwagą. Zapewniają one bezpieczeństwo osobą o wadze do 140 kg i obwodzie 1750 mm.

Statki pasażerskie powinny ponadto być wyposażone w dodatkowe pasy ratunkowe dla dzieci i niemowląt.

Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA) : rezolucja MSC.48(66) / Polski Rejestr Statków
....
2.2 Pasy ratunkowe
2.2.1 Wymagania ogólne dla pasów ratunkowych
2.2.1.1 Przy całkowitym zanurzeniu w płomieniu na czas 2 s pas ratunkowy nie
powinien podtrzymywać palenia, ani topić się.
2.2.1.2 Pas ratunkowy dla dorosłych powinien być tak skonstruowany, aby:
.1 co najmniej 75% osób, które przedtem nie zakładały pasa, mogło założyć
go prawidłowo w ciągu 1 minuty bez pomocy wskazówek lub uprzednie­
go pokazu;
.2 po pokazie wszystkie osoby mogły założyć go samodzielnie w ciągu
1 minuty;
.3 istniała tylko jedna możliwość sposobu jego założenia, wykluczając zało­
żenie w sposób nieprawidłowy;
.4 był wygodny w noszeniu;
.5 pozwalał osobie z założonym pasem ratunkowym skoczyć do wody z wy­
sokości co najmniej 4,5 m nie powodując jej obrażeń, ani też zsunięcia
się lub uszkodzenia samego pasa.
2.2.1.3 Pas ratunkowy dla dorosłych powinien mieć dostateczną pływalność
i stateczność w spokojnej słodkiej wodzie, aby:
.1 unosił osobę wyczerpaną lub nieprzytomną z ustami co najmniej 120 mm
nad powierzchnią wody, utrzymując ciało pochylone do tyłu pod kątem
nie mniejszym niż 20o w stosunku do pozycji pionowej;
.2 w czasie nie dłuższym niż 5 s odwracał w wodzie ciało osoby nieprzy­
tomnej z dowolnej pozycji do pozycji, w której usta znajdują się nad po­
wierzchnią wody.
2.2.1.4 Pas ratunkowy dla dorosłych powinien pozwolić osobie, która jest w niego
ubrana na przepłynięcie niewielkiej odległości i wejście na jednostkę ratunkową.
2.2.1.5 Pas ratunkowy dla dziecka powinien być skonstruowany i funkcjonować
tak samo jak pas ratunkowy dla dorosłych z następującymi wyjątkami:
.1 dopuszczalna jest pomoc małym dzieciom przy zakładaniu pasa;
.2 wymaga się, aby pas ratunkowy unosił osobę wyczerpaną lub nieprzy­
tomną w taki sposób, aby jej usta znajdowały się nad powierzchnią wody
w odległości zależnej od rozmiarów tej osoby;
.3 zakłada się możliwość udzielenia pomocy przy wejściu na jednostkę ra­
tunkową, lecz pas ratunkowy nie powinien ograniczać swobody ruchów.
2.2.1.6 Dodatkowo do oznakowań wymaganych w ustępie 1.2.2.9, oznakowanie
pasa ratunkowego dla dzieci powinno zawierać następujące informacje:
.1 wysokość lub zakres wagi.dla których powinien spełniać kryteria prób
i oceny zalecane przez IMO*) oraz
.2 symbol „pasjratunkowy dla dziecka" zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
symboli IMO**).
2.2.1.7 Pływalność pasa ratunkowego nie powinna ulec zmniejszeniu o więcej niż
5% po 24-godzinnym zanurzeniu w słodkiej wodzie.
2.2.1.8 Każdy pas ratunkowy powinien być wyposażony w gwizdek przymocowany
do niego w sposób trwały za pomocą linki.
2.2.2 Nadmuchiwane pasy ratunkowe
Pas ratunkowy, którego pływalność jest uzależniona od nadmuchania, powinien
posiadać nie mniej niż dwie oddzielne komory wypornościowe i odpowiadać wy­
maganiom 2.2.1 oraz dodatkowo:
.1 powinien nadmuchiwać się samoczynnie po zanurzeniu, być wyposażony
w uruchamiane jednym ruchem ręki urządzenie powodujące nadmuchi­
wanie oraz być przystosowany do nadmuchiwania ustami;
.2 w przypadku utraty pływalności przez dowolny przedział powinien być
zdatny do spełniana wymagań ustępów 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4;
.3 po samoczynnym nadmuchaniu - powinien odpowiadać wymaganiom
ustępu 2.2.1.7.
2.2.3 Lampki pasów ratunkowych
2.2.3.1 Każda lampka pasa ratunkowego powinna:
.1 mieć światłość nie mniejszą niż 0,75 cd we wszystkich kierunkach górn
półkuli;
.2 mieć źródło zasilania zdolne do zapewnienia światłości 0,75 cd prze
okres co najmniej 8 h;
.3 będąc przymocowana do pasa ratunkowego, być widzialna w tak dużym
wycinku górnej półkuli, jak to jest praktycznie możliwe;
.4 mieć światło koloru białego.
2.2.3.2 Jeżeli lampka, o której mowa w ustępie 2.2.3.1, jest lampką błyskową, to
powinna ona dodatkowo:
.1 być zaopatrzona w ręczny wyłącznik oraz
.2 świecić z częstotliwością nie mniejszą niż 50 błysków i nie większą niż 70
błysków na minutę ze światłością skuteczną co najmniej 0,75 cd.
...
 Marzec 06, 2014, 22:44:18
Odpowiedź #46
 • **
 • Wiadomości: 72
  • Warszawa
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
I aby się nie utopić należy trzymać się z dala od wody. Większość naszych pływadeł jest mała. Sprawę ratują kamizelki pneumatyczne (drogie w zakupie) jeśli ułożyć na kupie gaśnice, bosak, kamizelki, wiosło, kotwice, odboje, koło ratunkowe, apteczkę,rzutkę  to okaże się, że dla nas brak miejsca. Rozumiem sprawy bezpieczeństwa lecz nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Gaśnica 1 kg nic nie daje nawet zdublowana porada strzelaj obie na raz daje podobnie marny skutek. Miałem wątpliwą przyjemność używać gaśnic do gaszenia płonącego auta (szczęśliwie dla mnie nie mojego) kilogramowe gaśnice nie dały nic. Musimy zdawać sobie sprawę że są dla picu. Kamizelki i pasy ratunkowe - tradycyjne potrafią zepsuć każdą radość z pływania (o jak mi fajnie mam na sobie pancerzyk żółwia i nie mogę się schylić ani wygodnie usiąść) bo sprzęt ratunkowy schowany to sprzęt którego prawie nie ma. Więc zdrowy rozsądek przeciwdziałać zamiast leczyć oraz zakupy takiego sprzętu, którego będziemy chcieli używać.

Marzec 07, 2014, 21:23:35
Odpowiedź #47
 • Starszy Sternik Motorowodny
 • *****
 • Wiadomości: 703
 • Brójce lub.
 • Akwen: Bałtyk
Miki statki sportowo-rekreacyjne  które nie podlegają  pod PRS i pływają po wodach śródlądowych  nie muszą mieć kamizelek ratunkowych , wystarczą asekuracyjne . A jak poczytasz całe wyposażenie statku podpadającego pod wymogi  PRS npr statku pasażerskiego to myślę że wagowo to wszystko potrafi zatopić średniej klasy mortorówkę  ;D http://sportiwoda.pl/index.php?option=content&task=view&id=17&catid=29&Itemid=8
biała z szarym silnikiem i granatowa z czarnym

Marzec 07, 2014, 22:38:46
Odpowiedź #48
Chodziło mi o definicję koła ratunkowego i pasa ratunkowego. Kamizelka asekuracyjna to nie pas ratunkowy. Niektórzy mieszają pojęcia i stąd kłopoty.  Pas ratunkowy musi spełniać określone warunki, zarówno na wodach śródlądowych jak i morskich.
W kamizelce asekuracyjnej można się utopić natomiast w pasie ratunkowym, prawidłowo założonym, już nie. A i ciało łatwiej znaleźć.  ;)
Wiadomo, że są duże skróty w wyposażeniu jednostek rekreacyjnych ale jak już wyposażać to z głową. Żadna kamizelka nie zastąpi pasa jak już przyjdzie co do czego.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2017, 20:25:28 wysłana przez mikijet »

Czerwiec 04, 2017, 12:12:44
Odpowiedź #49
 • Nowy Użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 2
  • Gdańsk
 • Akwen: Zatoka Gdańska
Witam
Po wczorajszej kontroli zostałem poinformowany o ustawach które sternik podobno musi znać :-D
Każda jednostka zarejestrowana
- Boczny nr naniesiony na stałe
- Gasnica 2 kg dla silników każdych spalinowych do mocy 50 Hp
- Bosak
- Kamizelki dla każdego na pokładzie
- Dowód rejestracyjny
- Uprawnienia sternika
-Apteczka
To jest wymagane nowa ustawa jest wprowadzona od 2010 rok.Co do koła ratunkowego nic nie wspomnieli.
U mnie kontrola zakończona pouczenie.

Czerwiec 04, 2017, 12:30:38
Odpowiedź #50

To jest wymagane nowa ustawa jest wprowadzona od 2010 rok.Co do koła ratunkowego nic nie wspomnieli.
U mnie kontrola zakończona pouczenie.

Koło ratunkowe musi być wtedy, gdy jednostka ma więcej niż 4 m....
Dlatego ten policjant znał przepisy...

Czerwiec 04, 2017, 13:07:57
Odpowiedź #51
 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 5420
 • Motorowodny Sternik Morski
  • Szczecin
 • Akwen: Dolna Odra i Zalew Szczeciński
Kolega w innym poście wspomniał o długości 4,78  8)
Pzdr,
Arek

Eurocrown 195CCR + Mariner Optimax 135

Czerwiec 04, 2017, 16:09:22
Odpowiedź #52
No to nie znał.... :P
Ale może je widział na tej jednostce.... ;)

Czerwiec 06, 2017, 09:21:27
Odpowiedź #53
 • Starszy Sternik Motorowodny
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Kraków
Dość kluczowa jest tu jednak długość jednostki oraz przeznaczenie nie tylko moc. RKOLTYK niepotrzebnie napisał "każda jednostka zarejestrowana" - mógł napisać "jego jednostka" a najlepiej jednostka o takiej długości i takiej mocy.

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423) a na tym o ile się nie mylę opieramy się teraz - paragraf 12 mowi:

Cytuj
§ 12  (fragment)
....
7. Statek o długości równej lub mniejszej niż 20 m, inny niż pchacz, holownik i lodołamacz, powinien być wyposażony w gaśnice proszkowe o wielkości napełniania 2 kg. Minimalna liczba gaśnic jest zależna od długości statku i wynosi:
1) do 10 m — (1 + s) gaśnic,
2) powyżej 10 m do 15 m — (2 + s) gaśnic,
3) powyżej 15 m do 20 m — (3 + s) gaśnic,
...
no i co ważne paragraf 13
Cytuj
§ 13.
Wymagań, o których mowa w § 12, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji:
1) o długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5 m;
2) bez napędu mechanicznego.

oraz paragraf 19 też ważny
Cytuj
§ 19.
1. Statek przeznaczony wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji powinien być wyposażony w następujący sprzęt pokładowy:
1) odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku;
2) bosak;
3) apteczka pierwszej pomocy.
2. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o długości kadłuba nieprzekraczającej 3,5 m.

co jest dość ważne bo do 3.5m nie potrzebujemy nic więcej prócz - papierów swoich i na łódkę, oznakowania, oraz kamizelek na każdego członka załogi.
-------------
Pozdrawiam
Esc

Czerwiec 16, 2017, 00:12:35
Odpowiedź #54
 • **
 • Wiadomości: 36
 • msm, msj, msd
  • wawa
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
czy mógłbym nieśmiało zapytać jak zarejestrowany jest ten ponton? bo w sumie od tego tylko zależy jak musi być wyposażony.
CC CC 245 VP5.7 DP

Czerwiec 26, 2017, 19:28:23
Odpowiedź #55
 • ***
 • Wiadomości: 140
  • na wsi, podlasie
 • Akwen: Jeszcze nie pływam
w starostwie powiatowym bo łowi ryby

Czerwiec 26, 2017, 21:51:33
Odpowiedź #56
 • Nowy Użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 24
  • Zawiercie
 • Akwen: Wody lokalne
Witam. Przepisy przepisami, a I tak każdy wie swoje. Ciekawą odpowiedź dostałem od policji wodnej na jednym ze zbiorników wodnych, gdy spytałem jakie muszę mieć wyposażenie pontonu 3,6m. Mianowicie muszę posiadać pagaje... I kamizelkę...

Lipiec 06, 2017, 23:35:33
Odpowiedź #57
 • **
 • Wiadomości: 36
 • msm, msj, msd
  • wawa
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
w starostwie powiatowym bo łowi ryby

Przecież to że łowi ryby, nie określa gdzie ma zarejestrowaną jednostkę. Nie ma zakazu połowu z jednostek rekreacyjnych, sportowych lub morskich.
CC CC 245 VP5.7 DP