Autor Wątek: Nowe Prawo Wodne  (Przeczytany 64692 razy)

Październik 17, 2018, 20:06:16
Odpowiedź #600
Dzieki koledzy za podpowiedzi,
Wyspa,zadzwoniłem do Wód i to będzie kawał dnia;
Mówie pracownikowi że dzwonię w temacie pomostu i podatku dennego;
pracownik WP;gdzie to jest
ja;na J.Rożnowskim
pracownik WP;to nie nasz rejon,my tylko rzeki.
ja; ale J.Roznowskie to jezioro przepływowe powstałe z Dunajca
Pracownik WP;ale Dunajec płynie środkiem..a pan ma pomost przy brzegu ;D ;D ;D ;D ;D ;D

To się nazywa spychologia!!!
Ale może to wynikać z tego, ze sprawy własnościowe sprzed budowy zbiornika, do dziś nie zostały uregulowane....
Pozdr :P

Październik 20, 2018, 19:12:35
Odpowiedź #601
 • *****
 • Wiadomości: 1029
 • J.Rożnowskie,J.Jeziorak-Zalew Wiślany
 • Akwen: Wody lokalne
Kilwater,powoli odsłaniam jak to ma wyglądać w/g obecnie rządzących.
W moim przypadku;
-zgłoszenie do Spółki Rożnów o chęci zarejestrowania pomostu(mapka,wniosek)
-po akceptacji Spółki Rożnów,wykonać do W.P.
-Operat Wodno-Prawny z uwzględnieniem np.oddziaływania mojego pomostu na gospodarkę wodno-ściekową w regionie i tego podobne głupoty,może to napisać tylko ktoś kto się tym zna,czyli kasa i głupota jak było widać wcześniej kiedy zadzwoniłem do W.P.
Koszt ok.od 2-4 tys +

Październik 20, 2018, 22:17:10
Odpowiedź #602
 • ****
 • Wiadomości: 348
  • Gdańsk
  • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
 • Akwen: Zatoka Gdańska
Idziesz złą ścieżką - wydaje mi się.

Chcesz zarejestrować pomost i w ten sposób trafiasz do "czarnej dziury" - patrz:  Wody Polskie.
Spróbuj ścieżki rejestracyjnej jako jednostki pływającej do połowu ryb - trafisz na światłych ludzi - patrz: Starostwo.

;)

Październik 21, 2018, 19:57:43
Odpowiedź #603
Chyba Wyspa ma rację- szczególnie w aspekcie kosztów....
Pozdro

Październik 22, 2018, 13:09:48
Odpowiedź #604
 • Starszy Sternik Motorowodny
 • *****
 • Wiadomości: 612
 • Akwen: Jeszcze nie pływam
No tak tylko może kolega ma niepływający pomost ,bo jeżeli jest większy niż 20 m no to po prostu zarejestrować jako kilka jednostek i z bańki.
Pozdrawiam Piotrek

Październik 22, 2018, 19:02:37
Odpowiedź #605
 • *****
 • Wiadomości: 1029
 • J.Rożnowskie,J.Jeziorak-Zalew Wiślany
 • Akwen: Wody lokalne
Idziesz złą ścieżką - wydaje mi się.

Chcesz zarejestrować pomost i w ten sposób trafiasz do "czarnej dziury" - patrz:  Wody Polskie.
Spróbuj ścieżki rejestracyjnej jako jednostki pływającej do połowu ryb - trafisz na światłych ludzi - patrz: Starostwo.

;)
Nie idę,sprawdziłem jak to ma wyglądać.
Z pomostu łowimy rybki,więc tak jak napisałeś pójdę tą drogą,mam wolny pantograf,więc dokręcę i rejestruję w Starostwie.

Październik 24, 2018, 21:47:50
Odpowiedź #606
 • ****
 • Wiadomości: 348
  • Gdańsk
  • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
 • Akwen: Zatoka Gdańska
... a tym czasem w Monitorze Polskim z dnia 23 października 2018 poz. 1012 ogłoszono stawki za śluzowanie na 2019 rok_kliknij czyli od 1.01 do 31.12.2019r.:

Cytat: Monitor Polski 2018 poz. 1012
§ 2. Wysokość jednostkowej stawki należności obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. za:
(...)
4) korzystanie ze śluz lub pochylni za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię:
(...)
b) statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności
lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:
– w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 7,30 zł,
– w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 14,70 zł,

c) kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:
– w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 4,20 zł,
– w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 8,40 zł.

... a ponadto ustalono stawki za udzielenie zgód wodnoprawnych: na 2019 rok w Monitorze Polskim  z dnia 23 października 2018 poz. 1009_kliknij

Cytat: Monitor Polski poz. 1009
(...)
1) stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 88,74 zł;
2) stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 221,34 zł;
3) stawka opłaty za wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo,
wynosi: iloczyn opłaty, o której mowa w pkt 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym
maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4426,80 zł;
4) stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 885,36 zł.

Oba Obwieszczenia wydał miłościwie panujący nam na obszarach wód M.Gróbarczyk ;)

PS:
Gdyby ktoś miał wątpliwości czy pozwolenia wodnoprawne obowiązują poza śródlądowymi drogami wodnymi dla silników pow. 15kW to polecam:  wystąpienie Rzecznika Wód Polskich p. Daniela Kociołka_kliknij zamieszczone w miesięczniku Gospodarka Wodna_kliknij ze stycznia 2018r. Istotne jest tutaj przywołanie Art. 34 Prawa Wodnego przez ww Rzecznika ;)« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2018, 23:07:32 wysłana przez Wyspa »

Październik 24, 2018, 22:41:39
Odpowiedź #607
 • ****
 • Wiadomości: 348
  • Gdańsk
  • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
 • Akwen: Zatoka Gdańska
(...)
W moim przypadku;
(...) Operat Wodno-Prawny z uwzględnieniem np.oddziaływania mojego pomostu na (...)
Koszt ok.od 2-4 tys

Idziesz złą ścieżką - wydaje mi się.
(...)

Poniżej masz ścieżkę zdrowia jaką musiałbyś przebyć, gdybyś chciał zalegalizować swój pomost poprzez Wody Polskie:

Cytat: Art. 190. Prawo wodne
Art. 190 Legalizacja urządzenia wodnego

1. Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 407 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ust. 2 oraz w art. 422 załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego.

2. Właściwy organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza:
1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
2) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
3) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy,
4) ustaleń programu ochrony wód morskich,
5) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
6) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych

– oraz jest zgodna z art. 187 projektowanie, wykonywanie i utrzymywanie urządzeń wodnych, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

(...)
13. Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, właściwy organ Wód Polskich nakłada na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku.


Kluczowy jest tu dopisek po słynnym już w polskim prawodawstwie słówku "oraz" - dopisek mówiący o opłacie legalizacyjnej która w 2018r. wynosi 4340 pln a od 2019 - 4426,80 pln ---> patrz: Obwieszczenie pana M. Gróbarczyka z 23 X 2018 w Monitorze polskim poz. 1010_kliknij

Wody Polskie zapewniły sobie w Art 190 Prawa Wodnego uprawnienia organu podatkowego wg Ordynacji podatkowej - zapewniając w ten sposób administracyjną ściągalność opłaty legalizacyjnej na swój rachunek bankowy.

Pełna treść Art. 190 Legalizacja urządzenia wodnego_kliknij
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2018, 23:03:08 wysłana przez Wyspa »

Październik 26, 2018, 18:13:42
Odpowiedź #608
 • *****
 • Wiadomości: 1029
 • J.Rożnowskie,J.Jeziorak-Zalew Wiślany
 • Akwen: Wody lokalne
Czyli śluzowanie po staremu,chyba 10 gr w górę,co nie ma znaczenia bo często sie zaokrągla w górę.
Natomiast wymagania do operatu to dramat,od razu mi powiedziano że są ludzie co sie tym zajmują bo samemu to przejść nie sposób,szkoda czasu.
Wyspa,na końcu straszą za brak operatu likwidacją pomostu,mogą podważyć patent na pomost pływający (6x6m)do połowu ryb?

Październik 26, 2018, 22:54:52
Odpowiedź #609
 • ****
 • Wiadomości: 348
  • Gdańsk
  • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
 • Akwen: Zatoka Gdańska
Tutaj masz wszystko wyjaśnione_kliknij

---> a w szczególności odpowiedź prawnicza na problem podobny do Twojego_kliknij.

(...) Wyspa,na końcu straszą za brak operatu likwidacją pomostu,mogą podważyć patent na pomost pływający (6x6m)do połowu ryb?

@skipper nie straszą brakiem operatu ale brakiem legalizacji obiektu pływającego.

Legalny/zarejestrowany pomost do połowu ryb rejestrowany jest wg innej ustawy - nie na podstawie ustawy Prawo Wodne.

Starosta ma kompetencje w obszarze rybactwa -  art. 18 ust. 3 ustawy z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej i wg tej ustawy pomost pływający do 20m2 bez silnika może być zarejestrowany.

Wody Polskie maja kompetencje na podst. Art. 190. Prawa wodnego

PS: Nie znam przepisu który zabrania cumowania łódki do pomostu przeznaczonego do połowu ryb... a zarejestrowany obiekt pływajacy wg legalnej polskiej ustawy tej czy innej jest po prostu zarejestrowany wg prawa polskiego - tylko, że wg jednej ustawy jest skomplikowany i kosztowny a wg drugiej prosty i z lajtowymi kosztami ;)
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2018, 23:22:01 wysłana przez Wyspa »

Październik 27, 2018, 02:50:48
Odpowiedź #610
 • *****
 • Wiadomości: 540
 • Sternik motorowdny
  • Warszawa / Żabia Wola
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
Ale z silnikiem może mieć więcej niż 20m2.
Moja nowa zabawka to Łódź 4,7x1,8m sundeck, silnik Mercury 75km 4 suw 2002r gaźnik śruba 3x13x17
Co już miałem u siebie:) Wietierok 8 (8 sztuk), Moskwa 10,5 (2sztuki), Neptun 23 , Yamaha 13,5km Ponton Honda T30 3m

Październik 27, 2018, 17:43:17
Odpowiedź #611
 • *****
 • Wiadomości: 1029
 • J.Rożnowskie,J.Jeziorak-Zalew Wiślany
 • Akwen: Wody lokalne
Tutaj masz wszystko wyjaśnione_kliknij

---> a w szczególności odpowiedź prawnicza na problem podobny do Twojego_kliknij.

(...) Wyspa,na końcu straszą za brak operatu likwidacją pomostu,mogą podważyć patent na pomost pływający (6x6m)do połowu ryb?
Po pierwsze;to uświadomiłeś mi cenę łaczną za rejestrację,czyli moje 2-4 tys. dla osoby która napisze Operat plus 4400 na 2019 za rozpatrzenie wniosku,łacznie ok.8 tys. tak jak mi mówiono,ale w to nie wierzyłem,gleba w/g PiS.


@skipper nie straszą brakiem operatu ale brakiem legalizacji obiektu pływającego.

Legalny/zarejestrowany pomost do połowu ryb rejestrowany jest wg innej ustawy - nie na podstawie ustawy Prawo Wodne.

Starosta ma kompetencje w obszarze rybactwa -  art. 18 ust. 3 ustawy z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej i wg tej ustawy pomost pływający do 20m2 bez silnika może być zarejestrowany.

Wody Polskie maja kompetencje na podst. Art. 190. Prawa wodnego

PS: Nie znam przepisu który zabrania cumowania łódki do pomostu przeznaczonego do połowu ryb... a zarejestrowany obiekt pływajacy wg legalnej polskiej ustawy tej czy innej jest po prostu zarejestrowany wg prawa polskiego - tylko, że wg jednej ustawy jest skomplikowany i kosztowny a wg drugiej prosty i z lajtowymi kosztami ;)
Pierwsza sprawa;to koszty,pisałem o 2-4 tys. to dla osoby która podejmie się napisania Operatu dla WP ,plus 4400zł dla WP za rozpatrzenie wniosku,razem ok.8 tysięcy,tak jak mi mówiono ,tylko ja w to nie wierzyłem.
Druga; czepiają sie trapów w moim przypadku rejestracji na pomost do połowy ryb,jest opcja aby trap przerobić.
Jak wszyscy mówią,aby do wyborów,bo nikt nie chce wchodzic w te tematy,jak moze przyjśc Partia która to wszystko wywali do kubła.
PS
Wyspa dzięki za pomoc

Październik 28, 2018, 08:23:31
Odpowiedź #612
 • Nowy Użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 26
  • iława
 • Akwen: Jeziorak
Mogę Ci przygotować operat w dużo mniejszych pieniądzach.

Styczeń 12, 2019, 11:01:06
Odpowiedź #613
 • *****
 • Wiadomości: 1029
 • J.Rożnowskie,J.Jeziorak-Zalew Wiślany
 • Akwen: Wody lokalne
Ręce opadają nad rozrzutnością władzy,a siedzą tam tak marni urzędnicy że jeden powiedział mi że przez Jezioro Rożnowskie Dunajec płynie środkiem ;D ;D ;D
Dostali 200 takich SUV-ów.Marzec 07, 2019, 21:51:06
Odpowiedź #614
 • ****
 • Wiadomości: 348
  • Gdańsk
  • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
 • Akwen: Zatoka Gdańska