Autor Wątek: Dokumencik  (Przeczytany 647 razy)

Czerwiec 09, 2018, 23:26:37
 • **
 • Wiadomości: 94
 • Osobiście śmigam na Seadoo rxp x 260 rs
  • Warszawa
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
Przy zakupie skutera wodnego dostałem dużo różnych papierów, które muszę mieć ze sobą zawsze na skuterze?

Czerwiec 09, 2018, 23:44:59
Odpowiedź #1
 • *****
 • Wiadomości: 2093
  • Giżycko
 • Akwen: WJM
Jak masz na POL, to dowód rejestracyjny (certyfikat jachtowy), a jak PL, to prócz dowodu również Świadectwo Zdolności Żeglugowej (badanie techniczne).

Czerwiec 09, 2018, 23:50:23
Odpowiedź #2
 • **
 • Wiadomości: 94
 • Osobiście śmigam na Seadoo rxp x 260 rs
  • Warszawa
 • Akwen: Zalew Zegrzyński

Czerwiec 09, 2018, 23:55:51
Odpowiedź #3
 • **
 • Wiadomości: 94
 • Osobiście śmigam na Seadoo rxp x 260 rs
  • Warszawa
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
Chcciałbym przerejstrować skuter wodny na mnie czy numery rejestracyjne zostana takie same? I czy za zmiane właściciela w dowodzie rej. trzeba coś im płacić? Czytałem tam u nich ale nigdzie nie ma o przerejstrowaniu

Czerwiec 10, 2018, 00:11:49
Odpowiedź #4
 • *****
 • Wiadomości: 1259
  • Pruszcz Gdański
 • Akwen: Zatoka Gdańska

Rejestracja jachtów morskich
Zmiana wpisu w rejestrze jachtów morskich
Organ odpowiedzialny za załatwienie sprawy: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Podstawa prawna:§10 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów /Dz. U. z 2005 r. nr 6 poz. 43/.

W celu wprowadzenia zmian w rejestrze jachtów morskich w rubryce "właściciel" należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

wypełniony formularz wniosek o zmianę wpisu w rejestrze,
oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu /do wglądu/, którym może być:
faktura VAT,
umowa kupna-sprzedaży /przy umowach wymagane jest potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych we właściwym urzędzie skarbowym lub zawarcie umowy w formie aktu notarialnego/,
umowa zamiany,
umowa darowizny,
prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
oryginał certyfikatu jachtowego,
jeżeli właścicielem jachtu jest osoba fizyczna - dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL potwierdzający tożsamość /do wglądu lub kserokopia/, w przypadku gdy dokument własności jest wystawiony na działalność gospodarczą również kserokopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczeń potwierdzających przydzielenie numerów REGON i NIP,
jeżeli właścicielem jachtu jest osoba prawna – kserokopia wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazującego imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej /np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ i kserokopie zaświadczeń potwierdzających przydzielenie numerów REGON i NIP; kopie dowodów tożsamości osób dokonujących wpisu,
jeżeli armator nie jest właścicielem jachtu – oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do użytkowania jachtu (do wglądu) wraz z kopią dokumentu tożsamości,
kopia dowodu opłaty za zmianę wpisu w rejestrze.
W celu wprowadzenia zmian w rejestrze jachtów morskich w rubryce "silnik" należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

wypełniony formularz wniosek o zmianę wpisu w rejestrze,
kopia dokumentu stwierdzającego nabycie nowego silnika,
oryginał certyfikatu jachtowego,
kopia dowodu opłaty za zmianę wpisu w rejestrze.
W celu wprowadzenia zmian w rejestrze jachtów morskich w rubryce "przeznaczenie jachtu" należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:


wypełniony formularz wniosek o zmianę wpisu w rejestrze,
oryginał certyfikatu jachtowego,
kopia dowodu opłaty za zmianę wpisu w rejestrze.
W celu wprowadzenia zmian w rejestrze jachtów morskich w rubryce "nazwa jachtu" należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

wypełniony formularz wniosek o zmianę wpisu w rejestrze,
wypełniony formularz wniosek o zatwierdzenie nazwy jachtu morskiego,
oryginał certyfikatu jachtowego,
kopia dowodu opłaty za zmianę wpisu w rejestrze.
Sprawy zmian wpisu w rejestrze może załatwiać właściciel lub jego upoważniony pełnomocnik.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Uprzejmie informujemy, że ww. dokumenty dostarczone w formie elektronicznej nie stanowią podstawy do rozpoczęcia procedury zmiany wpisu w rejestrze jachtów morskich.
Opłaty:
Za wprowadzenie zmian do rejestru pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:

Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem REJESTRACJA JACHTU MORSKIEGO.

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Pozdrawiam Jarek
Sea Ray 280/315    2 x MerCruiser 4,3 MPI 220 hp
Sea Doo Challenger 180 SE   1,5 MPI  215 hp

Czerwiec 10, 2018, 00:24:48
Odpowiedź #5
 • **
 • Wiadomości: 94
 • Osobiście śmigam na Seadoo rxp x 260 rs
  • Warszawa
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
Dzięki wielkie za pomoc