Autor Wątek: Znaki zakazu i informacyjne dotyczące holowania  (Przeczytany 7404 razy)

Czerwiec 09, 2018, 18:53:54
 • Nowy Użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
  • Białystok
 • Akwen: Wody lokalne
Witam,

Mamy znak zakazu holowania i tu nie ma wątpliwości że jak stoi to zero holowania, drugi informacyjny Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem i tu też nie ma wątpliwości.
Pytanie jest takie jak nie ma znaków to możemy holować czy nie. Możemy wszędzie holować  gdzie nie ma zakazu czy tylko tam gdzie jest zezwolenie?

Bond

Czerwiec 09, 2018, 20:04:17
Odpowiedź #1
 • *****
 • Wiadomości: 2494
  • Giżycko
 • Akwen: WJM
W przypadku jezior mazurskich holowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych oznakowaniem strefach.

Czerwiec 09, 2018, 20:15:30
Odpowiedź #2
 • *****
 • Wiadomości: 1588
  • Gorzów Wlkp
 • Akwen: Wody lokalne
Na śródlądziu przepisy mówią jasno, że uprawianie sportu dozwolone jest w miejscach odpowiednio oznakowanych.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR

Czerwiec 09, 2018, 21:56:29
Odpowiedź #3
 • *****
 • Wiadomości: 1580
  • Pruszcz Gdański
 • Akwen: Zatoka Gdańska
Z tego co pamiętam z kursu, to jest dozwolone jeśli nie jest zakazane tylko musi być odpowiednia min szerokość akwenu i brak ograniczeń prędkości, lokalne przepisy mogą stanowić inaczej.
Pozdrawiam Jarek
Sea Ray 280/315    2 x MerCruiser 4,3 MPI 220 hp
Sea Doo Challenger 180 SE   1,5 MPI  215 hp

Czerwiec 11, 2018, 22:25:24
Odpowiedź #4
 • Nowy Użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
  • Białystok
 • Akwen: Wody lokalne
Coś na poparcie tego co piszecie. Bo kogo pytam to inne teorie
Bond

Czerwiec 12, 2018, 00:18:43
Odpowiedź #5
 • *****
 • Wiadomości: 2494
  • Giżycko
 • Akwen: WJM
Wystarczy przestudiować Ustawę o Żegludze Śródlądowej. Do wygooglowania.

Czerwiec 12, 2018, 07:47:39
Odpowiedź #6
 • *****
 • Wiadomości: 1588
  • Gorzów Wlkp
 • Akwen: Wody lokalne
Oraz rozporządzenie do ustawy i zarządzenie dyrektora UŻŚ w sprawie uprawiania sportu i rekreacji przez jednostki turystyczne.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR

Czerwiec 12, 2018, 09:42:16
Odpowiedź #7
 • ****
 • Wiadomości: 278
  • okolice Warszawy
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
np na ZZ można wszędzie , z uwagi na inne przepisy niz na mazurach :)

Czerwiec 12, 2018, 21:14:14
Odpowiedź #8
 • *****
 • Wiadomości: 1588
  • Gorzów Wlkp
 • Akwen: Wody lokalne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

§ 1.22. Miejscowe przepisy żeglugowe dla poszczególnych
śródlądowych dróg wodnych

Kierownicy statków, scalonych materiałów pływających
i osoby odpowiedzialne za obiekty pływające
powinni dodatkowo przestrzegać przepisów prawa
miejscowego
określających szczegółowe warunki bezpieczeństwa
ruchu i postoju statków, wydane przez
dyrektorów urzędów w porozumieniu z administracją
drogi wodnej.

§ 6.35. Uprawianie sportu na nartach wodnych lub na
podobnym sprzęcie


1. Uprawianie sportu na nartach wodnych lub na
podobnym sprzęcie oraz holowanie statków powietrznych
za statkami Żeglugi Śródlądowej dozwolone jest
tylko w dzień, przy dobrej widzialności i na akwenach
wyznaczonych przez dyrektora urzędu, w porozumieniu
z administracją drogi wodnej, oraz oznakowanych
znakami informacyjnymi E.17, określonymi w załączniku
nr 7 lub znakami określonymi na rys. nr 28 w części VII załącznika nr 8.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2003/s/212/2072

Zarządzenie
Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Szczecinie
z dnia 7 czerwca 2004r.
w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych


Uprawianie narciarstwa wodnego, sportu na lotniach lub podobnym sprzęcie holowanym
za statkami, żeglugi na skuterach wodnych lub desce z żaglem
§ 15. 1. Uprawianie narciarstwa wodnego lub sportu na podobnym sprzęcie, żeglugi na skuterach
wodnych lub desce z żaglem może odbywać się tylko na akwenach i warunkach określonych
w zezwoleniu dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

2. Narciarz wodny lub osoba uprawiająca żeglugę na skuterze wodnym albo desce z żaglem ma
obowiązek posiadać na sobie środek ratunkowy.
3. W razie organizowania regat bądź maratonów kajakowych lub wioślarskich na rzece Warcie,
szlak żeglowny może być okresowo zamykany. Informacje o zamknięciu szlaku będą dodatkowo
podawane na tablicach informacyjnych umieszczonych na mostach w Świerkocinie (w km 28,5)
i w Gorzowie Wlkp. (w km 57,35).
11
Zwolnienia
§ 16. 1. Zwalnia się małe statki, używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji oraz statki do
połowu ryb z obowiązku posiadania na statkach przepisów żeglugowych i przepisów prawa
miejscowego dla drogi wodnej, na której odbywana jest podróż.
2. Zwalnia się z obowiązku posiadania dzienników pokładowych statki wymienione w ust 1 oraz
promy i łodzie przewozowe.
3. Zwalnia się z obowiązku posiadania świateł zastępczych statki wymienione w ust 1.ZARZĄDZENIE
DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w Warszawie
z dnia 30. 07. 2004 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków
wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych.


§ 12
Przepisy szczegółowe dla statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji.

1. Uprawiając żeglugę statkiem sportowym lub rekreacyjnym należy przestrzegać
następujących zasad:
1) statek powinien płynąć skrajem szlaku żeglownego, ale i może też korzystać z całej
szerokości drogi wodnej o ile nie stwarza to zagrożenia jemu, jak i innym
użytkownikom drogi wodnej,
2) nie wolno płynąć samospławem po linii nurtu, natomiast przecinać linię nurtu należy
po najkrótszej drodze,
9
3) odległość od innych statków powinna być bezpieczna z tym, że odległość ta nie
może wynosić mniej niż 100 metrów przy przecinaniu linii kursu statków
profesjonalnych,
4) nie wolno dobijać do innych statków, które mają włączony pędnik , jak również
płynąć w obszarze działania prądów, powstających za rufą statków o napędzie
mechanicznym.
2. Zestaw holowany powinien mieć zapewnioną zdolność manewrową i składać się z
formacji:
1) 10 statków przy holowaniu szeregowym,
2) 3 statki przy holowaniu równoległym,
3) inna formacja zestawu może być dozwolona po uzyskaniu zgody z Urzędu Żeglugi
Śródlądowej w Warszawie.
3. Dopuszcza się indywidualne jazdy rekreacyjne na skuterach wodnych,
poduszkowcach, holowanie narciarzy wodnych i innych obiektów nawodnych oraz
napowietrznych holowanych za motorówką wyłącznie poza szlakiem żeglownym w
dowolnym miejscu w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od kotwicowisk,
przystani kąpielisk itp., oraz 50 metrów od innych jednostek pływających.

4. Ruch statków żaglowych ( jak wchodzenie i wychodzenie) z basenów portowych
i przystani przy pomocy żagli jest zabroniony, a jednostki z napędem mechanicznym
muszą poruszać się na minimalnych obrotach gwarantujących ich manewrowość .
5. Statki nie podlegające obowiązkowi rejestracji powinny być wyposażone w środki
ratunkowe zabezpieczenia osobistego np.: kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne w
ilości odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku . Liczba osób
przebywających w czasie rejsu nie może przekraczać dopuszczalnej liczby osób
określonej przez budowniczego. W przypadku napędu łodzi silnikiem spalinowym w
wyposażeniu winna być gaśnica i inne wyposażenie techniczno-eksploatacyjne
według uznania użytkownika.
6. Postój statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji powinien
odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych i przygotowanych,
zapewniających załodze bezpieczną komunikację z lądem i bezpieczne cumowanie
jednostkom.
7. Pomost (nabrzeże) przystani powinien być wyposażony w:
1) dostateczna ilość urządzeń cumowniczych umożliwiających prawidłowe i łatwe
cumowanie statków;
10
2) odbojnice zabezpieczające przed uszkodzeniem;
3) sprzęt ratunkowy w postaci bosaków i kół ratunkowych z linką o długości nie
mniejszej niż 25 m., rozmieszczony co najmniej co 30 m, w sposób umożliwiający
jego natychmiastowe użycie, sprawy techniczne, a w porze nocnej wystarczająco
oświetlony.
4) ratowniczą linkę chwytakową wzdłuż pomostu – jeśli głębokość wody przy
pomoście jest większa niż 1,0 m.
5) drabinkę umożliwiającą wyjście z wody.
8. Pomosty i nabrzeża powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym
9. Na przystani statków sportowych i turystycznych powinien znajdować się:
1) regulamin zawierający przepisy porządkowe obowiązujące na przystani –
wywieszony w widocznym miejscu.
2) dziennik przystaniowy z rejestrem wejść i wyjść statków
3) zbiór aktualnych przepisów regulujących uprawianie żeglugi na śródlądowych
drogach wodnych
4) łódź ratunkową z wyposażeniem
5) apteczkę z instrukcją udzielanie pierwszej pomocy.
6) gaśnice.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR

Czerwiec 13, 2018, 00:55:56
Odpowiedź #9
 • *****
 • Wiadomości: 1580
  • Pruszcz Gdański
 • Akwen: Zatoka Gdańska
Wszystko pitolenie urzędników przy biurkach, znajdź sobie kawałek fajnego, spokojnego akwenu o małym ruchu i śmigaj ;)
Pozdrawiam Jarek
Sea Ray 280/315    2 x MerCruiser 4,3 MPI 220 hp
Sea Doo Challenger 180 SE   1,5 MPI  215 hp

Czerwiec 13, 2018, 08:16:48
Odpowiedź #10
 • *****
 • Wiadomości: 1588
  • Gorzów Wlkp
 • Akwen: Wody lokalne
Coś na poparcie tego co piszecie. Bo kogo pytam to inne teorie
Bond
Chciał kolega coś na poparcie, to dostał ;)
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR

Maj 15, 2019, 15:07:51
Odpowiedź #11
 • Motorowodny Sternik Morski
 • **
 • Wiadomości: 60
 • Akwen: WJM
Odświeżę temat, jeżeli chciałbym na Mazurach holować kanapę 3 os. za skuterem to najpierw muszę dopłynąć na wyznaczony akwen. Czy w związku z tym mogę płynąć wypornościowo holując kanapę celem dotarcia we właściwe miejsce?

Maj 15, 2019, 15:50:51
Odpowiedź #12
 • *****
 • Wiadomości: 1198
 • Sternik motorowdny
  • Warszawa / Żabia Wola
 • Akwen: Zalew Zegrzyński
Musisz ja przetransportowac na lodzi. Zajaz holowajia to zakaz chyba ze kanape zarejestrujesz jako lodz to wtedy inne przeisy ciebie obowiazuja
Moja nowa zabawka to AM 460 2017r + Evinrude 2007 40hp E-tec LOWERANCE ELITE 7Ti2
Co już miałem u siebie:) Łódź 4,7x1,8m sundeck, silnik Mercury 75km 4 suw 2002r gaźnik, Ponton Honda T30 3m z silnikami Wietierok 8 (8 sztuk), Moskwa 10,5 (2sztuki), Neptun 23 , Yamaha 13,5km

Maj 15, 2019, 16:10:02
Odpowiedź #13
 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 6333
 • Motorowodny Sternik Morski
  • Szczecin
 • Akwen: Dolna Odra i Zalew Szczeciński
Na taki transport do miejsca docelowego nie powinien się nikt doczepić.
Pzdr,
Arek

Eurocrown 195CCR + Mariner Optimax 135

Maj 15, 2019, 19:52:53
Odpowiedź #14
 • *****
 • Wiadomości: 617
  • Radom
 • Akwen: WJM
No właśnie, zawsze holuję koło do miejsca docelowego i nikt nie dowalił się jeszcze do mnie.
Oczywiście wypornościowo